Ketua Pegawai Eksekutif

Bachmann Philipp
Telefon :+41 44 877 54 10
Telefon Bimbit :+41 78 897 68 64
Bahasa Inggeris, Bahasa Jerman

Pengarah Urusan

Ha Johnny
Telefon :+60 3-3290 1300
Telefon Bimbit :+60 10-276 3922
Kantonis, Mandarin, Vietnam, Inggeris

Pengurus jualan

Wan Edmund
Telefon :+60 3-3290 1300
Telefon Bimbit :+60 19-263 1083
Melayu, Kantonis, Mandarin, Inggeris

Pengurus Pembangunan Teknikal & Perniagaan

Holmes Tracey
Telefon Bimbit :+44 7741 663147
Bahasa Inggeris

Pembantu Pengurusan

Diesslin Christine
Telefon :+41 44 877 54 01
Bahasa Inggeris, Bahasa Jerman