DASAR PRIVASI 

dalam syarikat-syarikat BIBUS

Perlindungan data merupakan perihal amanah dan amanah anda adalah penting bagi kami. Kita menghormati hak privasi dan data peribadi anda. Oleh itu, perlindungan dan pengumpulan, pemprosesan dan penggunaan data peribadi anda yang sah merupakan perkara yang penting untuk kami. Kita mematuhi peraturan undang-undang dengan ketat semasa memproses data peribadi anda dan ingin memaklumkan anda mengenai pengumpulan data dan penggunaan data kami untuk membuat anda berasa selamat dengan kami.
Pengakuan perlindungan data yang berikut menerangkan jenis data yang dikumpulkan di laman web kami, dalam perniagaan kami, data yang diproses dan digunakan oleh kami dan cara ia digunakan

1. PEJABAT YANG BERTANGGUNGJAWAB

BIBUS METALS AG, Allmendstrasse 26, CH-8320 Fehraltorf (kemudian daripada ini: BIBUS) adalah bertanggungjawab atas pengumpulan, pemprosesan dan penggunaan data peribadi anda mengikut pentakrifan GDPR. Jika anda ingin membantah kepada pengumpulan, pemprosesan atau penggunaan data anda oleh BIBUS menurut peraturan perlindungan data tersebut seluruhnya atau untuk langkah-langkah berasingan, sila hantar bantahan anda melalui e-mel atau surat kepada data orang hubungan yang berikut: BIBUS METALS AG, Allmendstrasse 26, CH-8320 Fehraltorf E-Mel: dpo@bibus.ch. Di samping itu, sudah tentu anda juga boleh menerima maklumat tentang data yang disimpan oleh kami secara percuma pada bila-bila masa (sila juga rujuk kepada butir 7).

2. PENGUMPULAN, PEMPROSESAN DAN PENGGUNAAN DATA

2.1 DATA PERIBADI

Data peribadi ialah maklumat tentang keadaan yang berdasarkan fakta atau peribadi orang sebenar yang khusus atau dapat dikenal pasti. Ini termasuk, contohnya, nama anda, nombor telefon anda, alamat anda dan juga semua data inventori yang diberikan oleh anda kepada kami semasa mengikat kontrak, mendaftarkan dan mencipta akaun pelanggan anda. Data statistik yang dikumpulkan oleh kami, contohnya, semasa anda melawat laman web kami dan kedai web kami dan itu tidak boleh dikaitkan terus kepada anda, tidak tergolong di bawah kategori ini. Contohnya, ini ialah statistik tentang laman yang betul-betul popular atau jumlah pengguna yang melawat tapak sesawang tertentu dalam talian.
Dalam perniagaan harian kami, kita hanya mengumpulkan data yang diperlukan untuk pemprosesan pesanan dan mengikut undang-undang.

2.2 AKAUN PELANGGAN

Data yang perlu untuk pemprosesan perniagaan tradisional (nama, nombor telefon, e-mel) akan diberikan oleh anda untuk memenuhi kontrak atau bagi pelaksanaan langkah-langkah sebelum kontrak seperti tawaran. Tanpanya, kita tidak boleh mengikat kontrak dengan anda. Anda diuruskan dalam ERP yang dihoskan oleh kami dan anda tidak boleh menguruskan ini sendiri. Sekiranya berlaku penyesuaian atau permintaan untuk maklumat, sila hubungi sama ada orang hubungan anda atau pusat maklumat yang dirujuk dalam isi 1.

2.3 AKAUN PELANGGAN WEBSHOP

Kita menyediakan capaian terus yang dilindungi kata laluan kepada data inventori yang disimpannya (akaun pelanggan) bagi setiap pelanggan kedai yang berdaftar sewajarnya. Di sini anda boleh melihat data tentang pesanan kedai anda yang lengkap, terbuka dan yang baru dihantar dan menguruskan data kedai anda. Sila anggap data capaian peribadi ini sebagai sulit dan jangan menjadikannya boleh dilihat oleh mana-mana pihak ketiga tanpa izin. Kita tidak menerima liabiliti atas kata laluan yang disalahgunakan, melainkan kita bertanggungjawab atas penyalahgunaan tersebut. Jika anda tidak log keluar, anda akan terus log masuk secara automatik. Fungsi ini membolehkan anda menggunakan sesetengah perkhidmatan kami (contohnya, ‘MyBIBUS’) tanpa perlu log masuk lagi setiap kali. 

2.4 PENGUMPULAN, PEMPROSESAN DAN PENGGUNAAN DATA PERIBADI ANDA

Perlindungan data adalah amat penting bagi kami. Oleh itu, kita mematuhi peraturan undang-undang dengan ketat semasa mengumpulkan, memproses dan menggunakan data peribadi anda. Kita mengumpulkan, menyimpan dan memproses data anda untuk seluruh pemprosesan pembelian atau jualan anda, termasuk mana-mana waranti berikutan, untuk perkhidmatan kami, pentadbiran teknikal dan bagi tujuan pemasaran sendiri. Data peribadi anda hanya akan diberikan atau sebaliknya dihantar kepada pihak ketiga jika ini adalah perlu bagi tujuan pemprosesan kontrak atau invois atau jika anda telah memberikan persetujuan terdahulu anda. Dalam rangka pemprosesan pesanan, contohnya, penyedia perkhidmatan (seperti syarikat pengangkutan, syarikat logistik, bank) yang digunakan oleh kami menerima data perlu untuk pesanan dan pemprosesan pesanan. Data yang diberikan dalam cara ini hanya boleh digunakan oleh penyedia perkhidmatan kami untuk penunaian tugas mereka. Mana-mana penggunaan maklumat lain tidak dibenarkan dan tidak akan dibuat oleh mana-mana penyedia perkhidmatan yang dipertanggungjawabkan oleh kami. Bagi pesanan anda, kita memerlukan nama yang betul, alamat dan data pembayaran anda. Kita memerlukan alamat e-mel anda supaya kita boleh mengesahkan penerimaan pesanan anda dan menghubungi anda. Data peribadi anda akan dihapuskan jika tiada kewajipan storan undang-undang sebaliknya dan jika anda telah menegaskan tuntutan atas penghapusan tersebut, jika data tidak lagi diperlukan untuk memenuhi tujuan data tersebut disimpan atau jika storannya tak boleh diterima atas sebab-sebab undang-undang lain.

2.5 PENGGUNAAN DATA ANDA BAGI TUJUAN PENGIKLANAN

Di samping pemprosesan data anda kepada memproses pembelian atau jualan anda di BIBUS, kita juga menggunakan data anda untuk menghubungi anda tentang pesanan anda, keluaran tertentu atau kempen pemasaran dan bagi mengesyorkan keluaran atau perkhidmatan yang mungkin menarik minat anda. Anda boleh membantah kepada penggunaan data peribadi anda bagi tujuan pengiklanan pada bila-bila masa, sama ada seluruhnya atau untuk langkah-langkah berasingan. Pesanan dalam bentuk teks kepada data orang hubungan yang ditentukan di bawah nombor 1 (contohnya, e-mel, surat) adalah cukup untuk ini. Sudah tentu, anda juga akan mendapati pautan tarik diri pelangganan dalam setiap surat berita.

2.5.1 SURAT BERITA

Bagi pengiriman surat berita, kita menggunakan tatacara yang berikut: pendaftaran bertulis pameran perdagangan kami, pendaftaran melalui e-mel kepada orang hubungan atau tatacara memilih untuk menyertai dua kali, misalnya, anda menerima pertanyaan disebabkan oleh suatu pesanan atau lawatan ke pameran perdagangan dan kita hanya akan mengirimkan surat berita kepada anda melalui e-mel jika anda telah mengesahkan dengan jelas kepada kami terlebih dahulu bahawa kita seharusnya mengaktifkan perkhidmatan surat berita tersebut. Kita seterusnya akan menghantar e-mel pemberitahuan kepada anda dan meminta anda untuk mengesahkan bahawa anda ingin menerima surat berita kami dengan mengklik pada pautan yang terkandung dalam e-mel ini. Jika anda tidak lagi ingin menerima surat berita daripada kami, anda boleh tarik diri pelangganan pada bila-bila masa. Pesanan dalam bentuk teks kepada data orang hubungan yang ditentukan di bawah nombor 1 (contohnya, e-mel, surat) adalah cukup untuk ini. Sudah tentu, anda juga akan mendapati pautan tarik diri pelangganan dalam setiap surat berita.

2.5.2 PERSAINGAN, PENYELIDIKAN PASARAN DAN PENDAPAT

Jika berlaku persaingan, kita akan menggunakan data anda bagi tujuan memberitahu anda tentang mana-mana hadiah dan mengiklankan tawaran kami. Anda boleh mendapati maklumat yang terperinci dalam syarat-syarat penyertaan kami untuk persaingan masing-masing. Kita juga menggunakan data anda untuk penyelidikan pasaran dan pendapat. Sudah tentu, kita menggunakan ini tanpa nama sepenuhnya bagi tujuan statistik dan hanya untuk syarikat-syarikat BIBUS METALS AG. Jawapan anda kepada tinjauan tidak akan diberikan atau diterbitkan kepada pihak ketiga. BIBUS menggunakan dan memproses data peribadi anda untuk penyelidikan pasaran dan pendapat bagi tujuan sendirinya. Anda boleh membantah kepada penggunaan data untuk penyelidikan pasaran dan pendapat pada bila-bila masa, sama ada dalam langkah-langkah sepenuhnya atau tertentu. Pesanan dalam bentuk teks kepada data orang hubungan yang ditentukan di bawah nombor 1 (contohnya, e-mel, surat) adalah cukup untuk ini. Sudah tentu, anda juga akan mendapati pautan tarik diri pelangganan dalam setiap e-mel tinjauan.

3. KUKI

Menerima kuki adalah bukan prasyarat untuk melawat laman web kami. Walau bagaimanapun, kita ingin menegaskan bahawa fungsi pada laman web kami mungkin terhad jika anda tidak membolehkan kami untuk menetapkan kuki

Apakah kuki? Kuki adalah fail teks kecil yang disimpan pada peranti pangkalan anda dengan bantuan penyemak imbas anda dan menyimpan tetapan dan data tertentu sebagai tukaran dengan sistem kami melalui penyemak imbas anda. Ia tidak menyebabkan mana-mana kerosakan. Sesetengah kuki terus disimpan pada peranti anda sehingga anda menghapuskannya. Ia membolehkan kami untuk mengecam penyemak imbas anda lain kali anda mengunjungi kami.

Kuki yang manakah digunakan oleh BIBUS?  Kebanyakan kuki yang digunakan oleh kami dihapuskan secara automatik dari pemacu keras anda pada akhir sesi penyemak imbas (dengan itu kuki sesi). Kuki sesi diperlukan, contohnya, untuk menawarkan anda fungsi raga membeli-belah seluruh beberapa halaman. Di samping itu, kita juga menggunakan kuki yang kekal pada pemacu keras anda. Semasa lawatan lanjutan, seterusnya ia dicam secara automatik bahawa anda sudah bersama kami dan pemasukan dan tetapan yang anda lebih suka. Kuki sementara atau kekal ini (seumur hidup 1 bulan hingga 10 tahun) disimpan pada pemacu keras anda dan menghapuskan sendiri selepas masa yang ditentukan. Kuki tersebut, khususnya berfungsi untuk membuat laman web kami lebih mesra pengguna, berkesan dan selamat. Contohnya, fail-fail ini, ada kemungkinan, memaparkan maklumat pada laman web yang khususnya disesuaikan kepada minat anda. Satu-satunya tujuan kuki ini adalah untuk menyesuaikan tawaran kami kepada kehendak pelanggan anda dalam cara yang sebaik mungkin dan membuat semak imbas anda bersama kami berasa selesa yang mungkin.

Apakah data yang disimpan dalam kuki?

BIBUS menggunakan kuki untuk Google Analytics, Matomo (alat Analitik) bagi log masuk anda secara automatik ke halaman dengan log masuk dan borang bagi menyimpan data sementara. Kita cuba mengelakkan kuki.
Hanya nombor pengenalan disimpan dalam kuki sendiri.
Nombor ini tidak mengandungi nama atau alamat Internet anda (nombor IP ).
Selagi anda tidak log masuk ke laman kami, ID ini tidak akan dikaitkan kepada nama atau maklumat peribadi lain anda. Kita tidak memindahkan mana-mana maklumat peribadi kepada pihak ketiga, misalnya, walaupun anda berdaftar, maklumat ini tidak akan dipindahkan kepada pihak ketiga. Kita menggunakan kuki dari alat analisis untuk melihat halaman kami yang dikunjungi dan keluaran yang menimbulkan minat yang terbesar, dan juga untuk mengenal pasti sebarang kerosakan teknikal.

Bagaimanakah anda mencegah penyimpanan kuki? 
Dalam penyemak imbas, anda boleh menentukan bahawa penyimpanan kuki hanya diterima jika anda bersetuju. Jika anda hanya mahu menerima kuki BIBUS tetapi bukan kuki penyedia perkhidmatan dan rakan kongsi kami, anda boleh memilih tetapan dalam penyemak imbas anda “Sekat kuki pihak ketiga”. Biasanya, fungsi bantu dalam bar menu pelayar web anda menunjukkan anda cara anda boleh menolak kuki baru dan menyahaktifkan kuki yang sudah diterima. Kita mengesyorkan bahawa anda sentiasa log keluar sepenuhnya dari komputer berkongsi yang ditetapkan agar ia menerima kuki.

4. FAIL LOG

Dengan setiap capaian kepada halaman BIBUS, data penggunaan dihantar melalui penyemak imbas Internet masing-masing dan disimpan dalam fail log, kononnya fail log pelayan. Rekod data yang disimpan dalam cara ini mengandungi data yang berikut: Tarikh dan masa capaian, nama halaman dicapai, alamat IP, URL perujuk (URL pemula dari laman web yang dicapai oleh anda), jumlah data dipindahkan dan juga maklumat keluaran dan versi penyemak imbas digunakan. Kita hanya menggunakan set data fail log ini bagi tujuan diagnostik teknikal untuk mencari dan membetulkan kesilapan dengan lebih cepat dan mengoptimumkan tetapan pelayan.
Biasanya, fail log perkhidmatan pelayan web dihapuskan secara automatik selepas 4 bulan atau selepas mencapai had keupayaan, mana-mana saja yang berlaku dahulu. Fail log ini juga boleh dihapuskan oleh kami pada bila-bila masa, contohnya, untuk pemindahan pelayan atau apabila saiz fail tertentu dicapai. 

5. ANALITIK WEB

5.1 GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics merupakan perkhidmatan Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, AS (“Google”). Google Analytics menggunakan “kuki”, iaitu fail teks yang diletakkan pada komputer anda untuk membantu laman web menganalisis cara pengguna menggunakan laman tersebut. Maklumat yang dikumpulkan oleh kuki tentang penggunaan laman web kami (termasuk alamat IP anda) lazimnya dipindahkan ke pelayan Google di Amerika Syarikat dan disimpan di sana. Google akan menggunakan maklumat ini untuk menilai penggunaan anda laman web kami, untuk menyusun laporan tentang aktiviti laman web bagi kami dan menyediakan perkhidmatan lanjutan kepada kami berkaitan dengan penggunaan laman web dan Internet. Alamat IP yang dihantar oleh penyemak imbas anda dalam konteks Google Analytics tidak dicantumkan dengan data Google lain. Pindahan data ini oleh Google kepada pihak ketiga hanya berlaku disebabkan oleh peraturan undang-undang atau dalam ruang lingkup pemprosesan data pesanan. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju dengan pemprosesan data tentang anda oleh Google dan cara pemprosesan data diterangkan di atas dan juga tujuan yang dinyatakan di atas. Anda boleh menolak penggunaan kuki dengan memilih tetapan yang sesuai pada penyemak imbas anda. Anda juga boleh menghalang Google dari mengumpulkan data yang dijana oleh kuki dan berkaitan dengan penggunaan anda laman web ini (termasuk alamat IP anda) dan dari pemprosesan data ini oleh Google dengan memuat turun dan memasang pemalam penyemak imbas yang tersedia di bawah pautan yang berikut. Maklumat lanjut tentang Google Analytics dan perlindungan data boleh didapati di http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

6. PENGHANTARAN DATA YANG SELAMAT

Data peribadi anda dihantar dengan selamat oleh penyulitan. Ini berkenaan dengan pesanan anda dan juga kepada log masuk pelanggan. Kita menggunakan sistem pengekodan SSL (Lapisan Soket Selamat). Tambahan lagi, kita melindungi laman web kami dan sistem lain dengan langkah-langkah teknikal dan organisasi terhadap kerugian, pemusnahan, capaian, pengubahsuaian atau pengagihan data anda oleh orang tanpa kebenaran.

7. HAK MAKLUMAT PIHAK YANG TERLIBAT

Menurut GDPR, antara lain, pelanggan kami mempunyai hak kepada maklumat bebas tentang data yang disimpan mereka dan juga hak kepada pembetulan, sekatan atau penghapusan data, jika perlu. Sebarang pertanyaan boleh dialamatkan kepada BIBUS METALS AG, Allmendstrasse 26, CH-8320 Fehraltorf atau e-mel: dpo@bibus.ch pada bila-bila masa melalui e-mel atau melalui pos dengan pengenalan unik anda.