Ketua Pegawai Eksekutif

Bachmann Philipp
Telefon :+41 44 877 54 10
Bahasa Inggeris, Bahasa Jerman

Pengarah Urusan

Ha Johnny
Telefon :+60 3-3290 1300
Kantonis, Mandarin, Vietnam, Inggeris

Pengurus jualan

Mansor Yusri
Telefon :+60 3-3290 1300
Telefon Bimbit :+60 13-360 2836
Melayu, Inggeris

Senior Sales Manager Indonesia

Nugroho Ichtiarto
Telefon :+60 3-3290 1300
Telefon Bimbit :+62 813-8490 0363
Indonesia, Jawa, Inggeris

Pengurus Pembangunan Teknikal & Perniagaan

Holmes Tracey
Telefon Bimbit :+44 7741 663147
Bahasa Inggeris

Pembantu Pengurusan

Diesslin Christine
Telefon :+41 44 877 54 01
Bahasa Inggeris, Bahasa Jerman