Penafian

BIBUS Metals telah berusaha sedaya upaya untuk memastikan yang maklumat adalah tepat waktu disertakan. Semua kenyataan berkaitan dengan ciri atau penggunaan bahan atau produk yang disebut adalah untuk tujuan penerangan sahaja. Kami tidak membuat sebarang jaminan berkaitan dengan ciri produk dan tidak akan bertanggungjawab langsung terhadap hasil penggunaan maklumat ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk ketepatan maklumat ini dan BIBUS Metals berhak untuk meminda apa-apa maklumat dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan awal.